Processutbildning om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

  • Datum: –16.00
  • Plats: Härnösand
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västernorrland
  • Kontaktperson: Annica Odelind
  • Utbildning

Skydd och stöd vid våld i nära relationer är samhällets ansvar. Men de som har ett svagt samhällsskydd riskerar att få sämre stöd eller inte upptäckas som utsatta för våld. För att stärka samhällets viktiga insatser för stöd och skydd har länsstyrelserna tagit fram metodstödet ”Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer”.

Hur påverkar heteronormativitet, rasism och otillgänglighet tillgången till skydd och stöd vid våldsutsatthet? Varför gör stereotyper om ideala offer och förövare att våldsutsatta aldrig upptäcks? Och hur kan vi utforma organisationer och skapa förtroende i enskilda möten så att stödet vid våld blir mer jämlikt? 

Det är några av de frågor vi tillsammans undersöker under utbildningen. Under utbildningen får du ökad kunskap om intersektionalitet och normkritik, och får tillfälle att applicera kunskaperna på fiktiva fall såväl som på din egen verksamhet.

Utbildningen bygger på moment av egen reflektion, diskussioner och övningar, och mindre på föreläsningsinslag.

Läs mer och anmäl dig här