Att möta barn och ungdomar som utsatts för våld och andra svåra påfrestningar

  • Datum: –16.30
  • Plats: Härnösand
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västernorrland och Barnahus Västernorrland
  • Kontaktperson: Annica Odelind
  • Föreläsning

Hur påverkas barn och deras utveckling av att utsättas för våld och svåra påfrestningar? Hur kan vi bäst förstå, stödja och hjälpa drabbade barn och deras omsorgspersoner? Hur kan vi prata och kommunicera med barn om svåra upplevelser?

Med utgångspunkt i neuropsykologi och teorier om utveckling, anknytning och trauma ger föreläsningen en grund för förståelse. Aktuell forskning om effektiva principer i stöd och behandling presenteras också. Med utgångspunkt i neuropsykologi och teorier om utveckling, anknytning och trauma ger föreläsningen en grund för förståelse. Aktuell forskning om effektiva principer i stöd och behandling presenteras också.

Läs mer och anmäl dig här