Sebastian Reyes Molina – Slutseminarium

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-K1023
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

(OBS! Dag, tid och plats)

Slutseminarium för Sebastian Reyes Molina, Uppsala universitet, och avhandlingen Legal Interpretation & Standards of Proof: Essays on Philosophy of Law and Evidence Law Theory. Opponent är Max Lyles, Göteborgs universitet.