Karl Ekendahl, UU, och Jonas Olson, SU

  • Datum: –13.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen, UU, och Filosofiska institutionen, SU
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Samseminarium i praktisk filosofi, Uppsala och Stockholms universitet

(OBS! Tiden)

– Karl Ekendahl, UU: "Responding to the Timing Argument"
   Kommentar: Krister Bykvist, SU

– Jonas Olson, SU: "Kriegel on Brentano on Value and Fittingness"
   Kommentar: Olle Risberg, UU