Disputation: Molekylära mekanismers inflytande på prestandan av amorfa formuleringar för svårlösliga läkemedelssubstanser