Miguel F. Dos Santos: "Choice and Moral Vagueness"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Miguel F. Dos Santos, UCL, London: "Choice and Moral Vagueness"