Konferens: 20 år sedan förbudet mot köp av sexuella tjänster infördes i Sverige

  • Datum: –16.00
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Jämställdhetsmyndigheten
  • Kontaktperson: Jämställdhetsmyndigheten
  • Konferens

I höst arrangerar Jämställdhetsmyndigheten, tillsammans med Sveriges ambassadör mot människohandel Per-Anders Sunesson och ett antal aktörer inom civila samhället, en konferens för att uppmärksamma att det är 20 år sedan förbudet mot köp av sexuella tjänster infördes i Sverige.

Läs mer här

Klockslagen som anges här är preliminära.