Systematisk uppföljning i socialtjänsten, dag 2 av 2

  • Datum: –16.00
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: SKL och Socialstyrelsen
  • Kontaktperson: SKL
  • Utbildning

I höst erbjuder SKL och Socialstyrelsen tillsammans en utbildning i praktisk individbaserad verksamhetsuppföljning. Utbildningen består av två heldagsworkshoppar 18 september och 4 december, där deltagarna arbetar praktiskt med individbaserad uppföljning av en verksamhet.

Målgrupp: Regionala och kommunala verksamhetsutvecklare, metodstödjare, processledare och chefer som vill bygga på sin kompetens att stödja och arbeta praktiskt med individbaserad systematisk uppföljning för att utveckla socialtjänstens verksamhet.

Läs mer och anmäl dig här