Resurscentrasatsning – hur ger vi våldsutsatta ett bra stöd?

  • Datum: –17.00
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Norrbottens, Gävleborgs, Kronobergs, Västra Götalands och Östergötlands län
  • Kontaktperson: Pantea Tavakoli
  • Konferens

Länsstyrelserna hälsar välkommen till en nationell konferens om resurscentrasatsningen.

Regeringen satsar på arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Inom ramen för det arbetet fick länsstyrelserna i december 2017 i uppdrag att på några platser i landet stödja utvecklingen av regionala, kommun och myndighetsgemensamma resurscentra för barn och vuxna som utsätts för eller riskerar att utsatts för våld av närstående, med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Inledningsvis har länsstyrelserna beslutat att stödja utvecklingen av resurscentra i fyra pilotlän.

Syftet med konferensen är att sprida kunskap om uppdraget, visa på nationella och internationella exempel, ge inspiration och förbättra samverkan mellan olika aktörer.

Målgruppen för konferensen är tjänstepersoner inom länsstyrelserna, chefer och politiker inom kommun och region, yrkesverksamma inom pilotlänen, relevanta myndigheter och riksorganisationer för idéburen sektor som arbetar med målgruppen.

Läs mer och anmäl dig här