Utbildning i FN:s barnkonvention som lag. Karlshamn eftermiddagspass.

  • Datum: –16.00
  • Plats: Karlshamn
  • Arrangör: Länsstyrelsen Blekinge och Region Blekinge
  • Kontaktperson: Martina Olsson
  • Utbildning

Länsstyrelsen Blekinge bjuder i samverkan med Region Blekinge och länets fem kommuner under hösten 2019 in till utbildning om hur barnkonventionen inkorporeras i svensk lag.

Målgrupp: förtroendevalda och chefer inom samtliga offentliga verksamhetsområden.

Läs mer och anmäl dig här