Processutbildning: intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

  • Datum: –16.00
  • Plats: Falun
  • Arrangör: Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen Skåne samt Amphi produktion
  • Kontaktperson: Rusmira Perez Dervisic
  • Utbildning

Skydd och stöd vid våld i nära relationer är samhällets ansvar. Men de som har ett svagt samhällsskydd riskerar att få sämre stöd eller inte upptäckas som utsatta för våld. För att stärka samhällets viktiga insatser för stöd och skydd har länsstyrelserna tagit fram metodstödet ”Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer.