Var med och stoppa våldet mot personer med funktionsnedsättning!

  • Datum: –16.00
  • Plats: Östersund
  • Arrangör: Länsstyrelsen Jämtlands län
  • Kontaktperson: Jenny Einebrant
  • Konferens

Länsstyrelsen bjuder in till konferens för ökad handlingskraft mot våld onsdagen den 27 november på Clarion Hotel Grand i Östersund.

Målgrupp: Chefer, politiker och personal inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, individ- och familjeomsorg, barn och utbildning samt kultur och fritid, frivilligorganisationer, med flera. Därutöver representanter för funktionshindersorganisationer.

Läs mer här