Utbildningsdag om traumahantering

  • Datum: –16.30
  • Plats: Nässjö
  • Arrangör: Länsstyrelsen i Jönköpings län
  • Kontaktperson: Anne Bergquist
  • Utbildning

Varmt välkommen till en utbildningsdag om traumahantering.

Under utbildningsdagen ges bland annat en introduktion till aktuell forskning om hur trauman under uppväxten skapar komplex traumatisering hos unga och vuxna. Även vilka effekter detta kan ge på ungas beteenden och känslomässiga liv och hur du som yrkesverksam eller ideellt engagerad kan möta dessa unga. Det kommer även att finnas utrymme för frågor och diskussioner.

Läs mer och anmäl dig här