Att utreda våldsutsattas behov med stöd av FREDA

  • Datum: –16.00
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm
  • Kontaktperson: Katarina Edlund
  • Utbildning

Välkommen till en tredagarsutbildning (17–18 sep. och 23 okt) med syfte att få redskap att utreda våldsutsattas behov av stöd och skydd, inklusive att genomföra riskbedömning samt säkerhetsplanering.

Målgrupp: socialsekreterare som utreder och bedömer våldsutsattas behov samt personal på skyddade boenden som utför socialtjänst på uppdrag. Deltagarna förväntas ha kunskaper om våld i nära relationer och dess mekanismer.

Läs mer och anmäl dig här