Utbildning för Uppsalas socialtjänster – Att arbeta med våldsutsatta

  • Datum: –16.00
  • Plats: Uppsala
  • Arrangör: Region Uppsala och NCK
  • Kontaktperson: Åsa Witkowski
  • Utbildning

Den 17 oktober samt den 24 oktober 2019 ger FoU Socialtjänst och Nationellt centrum för kvinnofrid kommunerna i Uppsala län möjlighet att under en heldag lära sig mer om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.