Lärarcafé

  • Datum: –19.00
  • Plats: Blåsenhus
  • Föreläsare: Sara Wesslert, logoped
  • Arrangör: Forum för samverkan
  • Kontaktperson: Andrea Dahlkild
  • Föreläsning

Forum för samverkan arrangerar ”Lärarcafé” för lärarstudenter och lärare vid regionens skolor/lokala lärarutbildare. Föreläsning kommer att ske utanför Eva Netzelius med publik sittande i stora trappen. Cafémingel plan K1 (mingelytan).