Rätt att veta!

  • Datum: –17.00
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm m.fl.
  • Kontaktperson: Katarina Edlund
  • Utbildning

En utbildning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.

Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se och med stöd av vägledningen Youmo i praktiken.

Målgrupp: utbildningen vänder sig till vuxna som möter unga nyanlända. Det kan vara personal inom skola, elevhälsa, HVB-hem, stödboenden, gode män, ungdomsmottagningar, fritidsledare, familjehem eller liknande.

Läs mer och anmäl dig här