Våldet går inte i pension!

  • Datum: –16.30
  • Plats: Uppsala
  • Arrangör: Diakonistiftelsen Samariterhemmet och Länsstyrelsen Uppsala
  • Kontaktperson: Helena Svensson
  • Utbildning

Diakonistiftelsen Samariterhemmet och Länsstyrelsen Uppsala län bjuder in till en utbildningsdag den 18 september 2019 på temat "Våldet går inte i pension!"

Genom denna utbildningsdag vill Diakonistiftelsen tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala län lyfta frågan om våld mot äldre och belysa vikten av kunskap, av organisering och specifika insatser för äldre våldsutsatta och äldre som förövare. Under dagen varvas föreläsningar med workshops.

Utbildningen riktar sig till personal inom bland annat statliga och regionala myndigheter i Uppsala län, äldreomsorg, primärvård och kyrkor som arbetar med eller möter äldre som drabbas eller riskerar att drabbas av våld.

Läs mer och anmäl dig här