Erik Åkerlund: "Några kapitel ur metafysikens historia"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken - Eng22-1005
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Pauliina Remes
  • Seminarium

Högre seminariet i filosofins historia

Erik Åkerlund, Newmaninstitutet, Uppsala: "Några kapitel ur metafysikens historia – försokratikerna till Aristoteles"

Seminarium på svenska