Hilde Vinje, Universitetet i Oslo

  • Datum:
  • Plats: Tid och plats meddelas senare
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Pauliina Remes
  • Seminarium

Högre seminariet i filosofins historia

(OBS! Dagen)

Hilde Vinje, Universitetet i Oslo: ämne meddelas senare