Hilde Vinje, Universitetet i Oslo

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng22-1005
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Pauliina Remes
  • Seminarium

Högre seminariet i filosofins historia

(OBS! Tiden)

Hilde Vinje, Universitetet i Oslo: ämne meddelas senare