Våld i ungas partnerrelationer

  • Datum:
  • Plats: Linköping
  • Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland
  • Kontaktperson: Martina Gavranovic
  • Utbildning

Målsättningen är att deltagarna efter genomgången kurs ska ha fått en fördjupad kunskap om våld i nära relation och våld i ungas partnerrelationer.

Målsättningen är även att deltagarna ska få ökade kunskaper om socialtjänstens ansvar för målgruppen samt få redskap för att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor. Teori kommer att varvas med praktiska exempel från det sociala arbetet med klienter, filmer samt praktiska övningar och forumspel.

Målgrupp: utredande socialsekreterare och utförare samt kvinnojourer som utför socialtjänst.

Läs mer och anmäl dig här