STS-seminarium: "Socialt arbete och pappersgöra. Mellan klient och digitala dokument"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Katarina Jacobsson, LU
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Ylva Hasselberg
  • Seminarium

Katarina Jacobsson, Socialhögskolan, Lunds universitet, presenterar en nyutkommen bok med titeln Socialt arbete och pappersgöra. Mellan klient och digitala dokument (Gleerup 2019). Boken handlar om hur till synes neutrala dokumentationssystem formar och präglar det sociala arbetet och bestämmer vad som uppfattas som kunskap och hur vi ser på världen.