Två år med svenska koldioxidbudgetar - nästa steg

  • Datum:
  • Plats: Ekonomikum
  • Arrangör: Klimatledarskapsnoden
  • Kontaktperson: Martin Wetterstedt
  • Telefon: 018-7417213
  • Konferens

Information kommer senare. En konferensavgift kommer tas ut.