Högre seminarium: Björn Melander

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken OBS. ändrad plats: 16-1058
  • Föreläsare: Björn Melander
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Telefon: +46184716881
  • Seminarium

Östgötska som stigma, resurs och social konstruktion – tankar om ett eventuellt projekt

Under seminariet kommer jag att presentera några idéer om en undersökning där östgötska studeras dels med folklingvistiskt infallsvinkel, dels med fokus på hur dialekt kan fungera som social resurs i interaktion.