Högre seminarium: Björn Melander

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora seminarierummet Institutionen för nordiska språk (16-2041)
  • Föreläsare: Björn Melander
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Telefon: +46184716881
  • Seminarium

Östgötska som stigma, resurs och social konstruktion – tankar om ett eventuellt projekt