TID-kollokviet: Catharina Nyström Höög – Riskinformation och enskildas ansvar

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium