TID-kollokviet: Gustav Bockgård – Att lära sig kooperativt lärande

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Gustav Bockgård
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Att lära sig kooperativt lärande. Datasession om ett videoinspelat grupparbete i årskurs 5.

Ht 2017–vt 2019 bedrev Mälardalens högskola ett utvecklings- och forskningsprojekt i samverkan med en F–6-skola i närområdet. Det var lärarna som ingick i projektet som bestämde vad fokus skulle ligga på. Och de valde kooperativt lärande.

Under kollokviet kommer vi att analysera en videoinspelning från det första tillfället då en lärare provade att använda ett lektionsupplägg enligt modellen för kooperativt lärande. I grupper om tre skulle eleverna lösa ett matematiskt problem genom att följa de steg som modellen föreskriver.