Samtida kvinnliga kinesiska författare

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Sal 16-0041
  • Föreläsare: Anna Gustafsson Chen, fil.dr., översättare
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för kinastudier
  • Kontaktperson: Joakim Enwall
  • Föreläsning