En plats för alla? Om hållbara bostadssituationer för nyanlända.

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminarierummet, IBF
  • Föreläsare: Eva Wikström, Umeå universitet
  • Kontaktperson: Miguel A. Martínez
  • Seminarium

Boende och samhälle-seminarium