Linking Research to Public Debates and Policy Making on Migration and Integration

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminarierummet, IBF
  • Föreläsare: Joakim Palme, statsvetenskapliga institutionen och Delegationen för migrationsstudier (Delmi)
  • Kontaktperson: Miguel A. Martínez
  • Seminarium

25-årsseminarium

Föranmälan till Miguel A. Martínez