”Emotionscircus” - En seminarieserie - Vad känner vi nu? (Nya steg? Vilka i så fall?)

  • Datum: –12.00
  • Plats: Observatorieparken Gamla Observatoriet, Kyrkogårdsgatan 8
  • Webbsida
  • Arrangör: Centre for Integrated Research on Culture and Society, Circus
  • Kontaktperson: Claes-Fredrik Helgesson
  • Seminarium

Seminarie 4: Vad känner vi nu? (Nya steg? Vilka i så fall?)

Vilka uttryck tar känslor i olika sammanhang och vad påverkar vad vi får känna? Emotioner är fascinerande och svårfångade företeelser. Det finns också en spirande forskning om emotioner inom en rad olika discipliner och på flera olika empiriska fält. Syftet med denna seminarieserie är att samla intresserade forskare inom Uppsala universitet till tematiska träffar om emotioner som studieobjekt. Vi vill helt enkelt lära känna forskare intresserade av emotioner och orientera oss om vad som görs inom olika områden. Vi vill också blicka framåt och genom samtalen utforska nya möjliga samarbeten på detta område.

 

Initiativtagare: Stina Bergman Blix, Ulrika Dahl, Annelie Drakman, Margaretha Fahlgren samt Circus

Format: Ett litet urval texter kommer att distribueras inför varje seminarium.

Anmälan till seminarium 4
Seminarium 4: 13 jan 10.15-12.00 - Vad känner vi nu? (Nya steg? Vilka i så fall?)

Framtida seminarier?

Skicka ett kort e-mail före den 7 januari till info@circus.uu.se med följande:

· Teman för framtida seminarium

· Förslag på artiklar som du vill inkludera. (Antagligen referenser till specifika verk eller förslag på en övergripande indikering, till exempel ”en intressant studie om känslor i historien” eller ”ett arbete om känslor och makt”.

· Tider som ej passar (till exempel ”torsdag morgon fungerar inte för mig”) detta för att underlätta schemaläggningen.

”Emotionscircus” - En seminarieserie - Vad känner vi nu? (Nya steg? Vilka i så fall?)