Gör en fältstudie med hjälp av Minor Field Studies!

Sida finansierar stipendier för fältstudier till din kandidat eller masteruppsats. Avdelningen för Internationalisering berättar hur du söker.