Marcia Sá Cavalcante Schuback: "Tvetydighetens fascism"

Högre seminariet i retorik

Marcia Sá Cavalcante Schuback, Södertörns högskola: "Tvetydighetens fascism. Om den politiska och kulturella situationen i Brasilien"

Ordf.: Rosengren och Fischer


Presentation
Seminariet kommer diskutera begreppet fascism idag genom att ta upp frågan om hur tvetydighet används som instrument för kontroll och censur. Det kommer att utgå från vad som händer just nu i Brasilien, men syftar att bidra till en vision om världens villkor.