Forskningspresentationer

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-K1022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Seminarium

Högre seminariet i retorik

Seminarium där retorikkollegiet presenterar pågående forskning

Ordf.: Rosengren