Dag Hammarskjöldföreläsning 2019: Christiana Figueres

  • Datum: –17.45
  • Plats: Universitetsaulan
  • Föreläsare: Christiana Figueres, Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change 2010 - 2016.
  • Webbsida
  • Arrangör: Dag Hammarskjöld Foundation och Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Gabriella Almqvist
  • Telefon: 018-471 1713
  • Föreläsning

Föreläsning: Hammarskjöld Today: His Legacy on Environmental Issues
Föreläsningen hålls på engelska

Under sin tid vid United Nations Framework Convention on Climate Change samlade Christiana Figueres regeringar, företag, aktivister, finansiella institutioner och NGO:s för att tillsammans leverera det historiska Parisavtalet. 195 nationer enades om att hålla den globala temperaturökningen långt

Dag Hammarskjöldföreläsningen är ett årligt återkommande arrangemang sedan 1998 och hålls till minnet av Dag Hammarskjöld, FN:s andre generalsekreterare, och de värden Hammarskjöld stod för i sin gärning: engagemang, humanism och internationell solidaritet och samarbete.

*

Det finns ytterligare ett evenemang på temat klimatledarskap samma dag: Zennströmföreläsning: Learning to live with a lively planet.