DISPUTATION: Para-espaces dans le théâtre français de la période romantique (1828-1835)

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Ihresalen
  • Doktorand: Nicolas MANUGUERRA
  • Arrangör: Inst. för moderna språk
  • Kontaktperson: Christina Kullberg
  • Disputation

Opponent: Tim Farrant (University of Oxford)
Betygsnämnden: Katherine Astbury (University of Warwick), Frank Thomas Grub (Uppsala Universitet), Torsten Pettersson (Uppsala Universitet)

Ordförande: Christina Kullberg [språk: franska med möjlighet att ställa frågor på engelska]