Tests of gut permeability: research tool or monitoring tool

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Kjellbergsalen, ingång 10
  • Föreläsare: Dominic-Luc Webb, forskare vid forskargruppen för Gastroenterologi och hepatologi.
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Föreläsning