TBE - a growing concern in Europe

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Norlandersalen, Ingång 10
  • Föreläsare: Professor Åke Lundkvist, Infektionsbiologi, antimikrobiell resistens och immunologi, IMBIM.
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Föreläsning