Göran Nygren: 60 %-seminarium

Forskningsseminariet i etnologi

60 %-seminarium för Göran Nygren, Uppsala universitet, och avhandlingen Högpresterande i skolanOpponent är fil.dr Kim Silow Kallenberg, Umeå universitet.