Boklunch: Julita gård

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Göran Ulväng, UU
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Göran Ulväng
  • Seminarium

Att skriva herrgårdshistoria – Monografi eller antologi? Några tankar och reflektioner.

Göran Ulväng, som under hösten utkommer med två herrgårdsböcker, en om Julita herrgård i Sörmland, och en om Starfors och Molnebo herrgårdar i Uppland, berättar om sina erfarenheter att skriva herrgårdars historia utifrån två verk.