Grammatikkollokvium: Shiro Shibata

  • Datum: –17.00
  • Plats: Stora seminarierummet (16-2041) på Institutionen för nordiska språk i Uppsala
  • Föreläsare: Shiro Shibata, Stockholm
  • Kontaktperson: Ulla Stroh-Wollin
  • Seminarium

Shiro Shibata, doktorand vid Institutionen för svenska och flerspråkighet i Stockholm presenterar sitt avhandlingsprojekt: Bitransitiv verbpartikelkonstruktion som en familj av konstruktioner