Öppen föreläsning: Aktuella livsåskådningar - om ateism, naturalism och sekulär humanism

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken sal 2-0076
  • Föreläsare: Mikael Stenmark, professor i religionsfilosofi vid teologiska fakulteten. Han undervisar i religionsfilosofi och har i sin forskning intresserat sig i första hand för hur vetenskap och religion (eller tro och vetande) förhåller sig till varandra, hur man kan se på relationen mellan en kristen och en muslimsk föreställningsvärld, samt för frågor om skilda gudsuppfattningar, natur- och människosyner.
  • Webbsida
  • Arrangör: Teologiska instituionen
  • Kontaktperson: Mikael Stenmark
  • Föreläsning

För mer info om Mikael Stenmark här

Alla intresserade är välkomna!

Öppen föreläsning: Aktuella livsåskådningar - om ateism, naturalism och sekulär humanism