Välkommen till IVL:s konferens

  • Datum:
  • Plats: Musikaliska Akademien i Stockholm
  • Föreläsare: Moderatorer för årets konferens är Sara Anderson, Mats-Ola Larsson och Anders Roth.
  • Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Kontaktperson: Stephan Köhler
  • Konferens

Hållbara transporter 2019