Narrative Factuality: Diachronic and Intercultural 9-1017 Perspectives.

  • Datum: –16.00
  • Plats: 9-1017
  • Föreläsare: Monika Fludernik
  • Arrangör: LILAe
  • Kontaktperson: Julie Hansen
  • Seminarium

LILAe anordnar en gästföreläsning av den kände litteraturteoretikern
OBS! Sal Monika Fludernik. Narrative Factuality: Diachronic and Intercultural
9-1017 Perspectives. Kontaktperson: Julie Hansen.