Temaseminarium: Digitala examinationer med Inspera

Effektivisera arbetet och minska administrationen kring examination med den nya plattformen för digital examination. Under seminariet ges bl.a. en genomgång av de vanligaste frågetyperna.