Conditionnalité et expressivité. L’imparfait de l’indicatif contrefactuel en français, en italien et en espagnol. Aspect sémantiques et variationnels

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062, Inst. för moderna språk
  • Föreläsare: Hans Kronning
  • Arrangör: Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Hans Kronning
  • Seminarium

HANS KRONNING
Conditionnalité et expressivité. L’imparfait de l’indicatif contrefactuel en français, en italien et en espagnol. Aspect sémantiques et variationnels
Text (artikelmanuskript på franska med exempel på franska, italienska och spanska)