Vad är det som är svårt?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 7-0017
  • Föreläsare: Kent Fredholm
  • Arrangör: Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Hans Kronning
  • Seminarium

Seminarium
Kent Fredholm
Vad är det som är svårt?

Att elever i moderna språk Google-översätter i större eller mindre utsträckning, det vet vi. Vi vet också alltmer om hur de går tillväga. Men varför gör de det? Kent Fredholm presenterar delar av en detaljerad analys av cirka 4000 översättningssträngar från gymnasieelevers skrivande på spanska och ger exempel på vad eleverna främst brottas med. Seminariet är tänkt som ett tillfälle till diskussion om språkinlärning och om digitaliserade skrivprocesser och för utbyte av erfarenheter mellan olika språk.