Föreläsning: Våld i ungas partnerrelationer

  • Datum: –15.00
  • Plats: Östersund
  • Arrangör: Region Jämtland Härjedalen
  • Kontaktperson: Carina Frykman
  • Föreläsning

Under föreläsningen ger vi en bild av nuläget, både från forskning och klinisk praktik samt kunskap och verktyg för att stärka arbetet med att motverka våld i ungas partnerrelationer.

Enligt BRÅ har var femte ung utsatts för brott i en relation och de förebyggande insatserna har hittills varit för få. I februari öppnades ungarelationer.se som är Sveriges första nationella stöd- och kunskapsplattform för att förebygga våld i ungas partnerrelationer, över 3300 unga har redan tagit kontakt med chatten.

• Hur ser våldet i ungas partnerrelationer ut?
• Vad är digitalt våld, sexuellt, psykiskt och fysiskt våld?
• Hur påverkas det av tex. porren och populärkulturen?
• Vad berättar de unga själva?
• Vad kan vi göra i vår region för att motverka våldet?

Anmäl dig här