Föreläsning: Barn, unga och trauma – att uppmärksamma, förstå och hjälpa

Föreläsningen riktar sig till yrkesverksamma som möter traumatiserade barn och unga. Den kommer att handla om potentiellt traumatiska händelser i ett barns liv. Fokus kommer att ligga på våld i nära relationer och sexuella övergrepp. Hur kan vi uppmärksamma, förstå och om vilken hjälp det finns att få.

Föreläsare: Björn Tingberg är leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut, medicine doktor och medförfattare i boken "Barn, unga och trauma". Björn har arbetat i flera olika samverkansformer kring utredningar av våld och sexuella övergrepp mot barn. Idag arbetar Björn mest som psykoterapeut där han ofta träffar barn och unga vuxna med olika barndomstrauman. Björn arbetar också med utbildningar och föreläsningar.

Länk till anmälan

Obs två tider: 

Fm föreläsning 09.00-12.00
Em föreläsning 13.00-16.00