Picture postcards: from building a corpus to analysing the language patterns

  • Datum: –16.30
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062, Inst. för moderna språk
  • Föreläsare: Kyoko Sugisaki
  • Arrangör: Tyska seminariet
  • Kontaktperson: Dessislava Stoeva-Holm
  • Seminarium

Dr. phil. Kyoko Sugisaki, Universität Zürich (språk: engelska): “Picture postcards: from
building a corpus to analysing the language patterns”.