Medicinska fakultetens installationsföreläsningar

Medicinska fakultetens nya professorer håller sina installationsföreläsningar.

Kl. 09.15 Inledning av Medicinska fakultetens dekanus, professor Eva Tiensuu Janson

Cecilia Ekéus: Förlossning med sugklocka – räddaren i nöden eller riskfyllt för mor och barn?
Arja Harila-Saari: Allvarliga biverkningar – en skugga över barnleukemins framgångssaga.
Taija Mäkinen: Following in Rudbeck’s Footsteps to Uncover the Mysteries of the Lymphatic Vascular System.
Ulrika Winblad: Att välja fritt är stort – att välja rätt är större. Men hur vet patienten vad som är rätt val i vården?

Föreläsningarna ges under installationsveckan som avslutas den 15 november med den högtidliga professorsinstallationen i Universitetsaulan.

Medicinska fakultetens installationsföreläsningar