Hans Rausing-föreläsning 2019 – Bruno Latour

  • Datum: –20.00
  • Plats: Universitetsaulan
  • Föreläsare: Bruno Latour, sociologist, anthropologist and philosopher of science.
  • Webbsida
  • Arrangör: Department of History of Science and Ideas
  • Kontaktperson: H. Otto Sibum
  • Föreläsning

Bruno Latour, Professor em. SciencesPo, Paris, är en sociolog, antropolog och vetenskapsfilosof. I denna föreställningen inbjuder han åhörare att testa hypotesen att det finns en parallell mellan tiden för den astronomiska revolutionen och våra dagar.

När Galileo år 1609 riktade sitt teleskop mot himlen upptäckte han berg på månens yta, vilket gjorde månen till en annan jord och jorden till en av många stjärnor. Därmed rubbade han inte bara den kosmiska ordningen, utan också sin tids politiska och sociala ordning. Fyra århundraden senare upptäcker forskarna James Lovelock och Lynn Margulis en rörlig jord i en annan mening: de beskrev en planet där rum och tid var resultaten av de levandes handlingar. De tvingar oss att ändra vår världsbild och vår förståelse för kosmos. Och återigen verkar hela samhällets organisation ifrågasättas.

Vi inbjuder åhörare att testa hypotesen att det finns en parallell mellan tiden för den astronomiska revolutionen och våra dagar. Upplever vi en förändring av världen lika djupgående och radikal som under Galileos livstid? En sak är säker: vi vet inte längre exakt vilken planet vi lever på eller hur vi ska beskriva den. Inte en jord, fixerad och stabil, utan en mångfald av planeter uppträder för oss, som vi måste utforska för att veta på vilken vi ska landa.

Moving Earths iscensätter spektaklet av tanke i tillblivelse. Publiken betraktar en filosof som tänker med sina händer, på scenen, som en arbetande hantverkare. På hans skrivbord: böcker, dokument, en Ipad, fotografier, ett anteckningsblock, maskiner, optiska instrument, krita – objekt som han griper tag i och med vilka han bygger sin reflektion.

Ytterligare information

Hans Rausing-föreläsning 2019 – Bruno Latour